Crasula ovata (arbol de jade) m15

Ha vist aquests producte també han comprat: